Being a Translator

I have really been studying to become a translator since way back in 2006, when my second child (daughter) was only two. It struck me, like the proverbial bolt out of the blue, while driving my first child (son) to his nursery.

Feeling kind of shiftless, wondering where the career part of my life was going to go now that I had adorable kiddies to care for, the song ‘Suddenly I See’ came on the radio. I remember thinking, that must be such an awesome feeling, to suddenly realize exactly what you wanted to do with your life, if only I could experience a blinding revelation like that! I racked my brains and thought of all my interests, and one stood out, an enduring love of French, ever since my first holiday there, aged 11. I had always enjoyed deciphering Asterix and Tintin in their original forms, and pored over French film magazines picked up on our many holidays in France.

So, what if I were to make a proper go of this enjoyable pass-time? How could I incorporate my love of (reading, not speaking! :) ) French in my day to day life! Well, it is amazing how many thoughts you can have just during one short song, because right there and then I set myself the target of becoming a professionally qualified translator by the age of (insert appropriate landmark age here!).

I studied French at the Alliance de Française de Glasgow, where I sat French Studies Diplomas B1 and B2. I had a really enjoyable time here, and when I left to move to Panama,  I was a regular attendee of the advanced conversation class.

When we moved to Panama for my husband’s job on the canal expansion project, I thought my dreams of becoming a translator were over. To cut a long story short, I found a distance learning course and studied to gain a professional Certificate in Translation. Then I signed up as a volunteer translator for Global Voices online to whom I am extremely grateful for so many opportunities for me to gain experience.  I missed my landmark age target by three years, but I had had a third child (boy) and emigrated, so I’m not beating myself up too much about this!

I then rekindled my love of Chemistry, the subject I had studied to B. Sc. (Hons) level, all those (unspecified number of) years ago. As I had worked in the pharmaceutical industry for eight years plus, I then gave serious thought to combining my talents to become a French to English Translator specializing (sorry UK readers!) in Chemistry and Pharmaceuticals, which is what I am today!

And it is all (kind of) thanks to this lovely womble-ish Scottish singer/songwriter

Det tryckta ordet…

… har och har alltid haft en oerhörd makt – ofta betryggande om än tidvis skrämmande.

Sanningen i detta påstående har bevisats på många
sätt genom åren och behöver inte diskuteras här.

Dock skapade datorns intåg och växande dominans en stark oro för att ett papperslöst samhälle på något sätt skulle ändra på detta och på översättningsyrket.

Men oron har inte besannats.
Idag är vi mer än någonsin omgivna av bevis för det tryckta ordets blomstrande hälsa, inte minst i ett valår som detta. Miljontals ord formuleras
i syfte att övertyga, informera, beskriva och underhålla – en stor del av dessa översätts till eller från svenska i samma syfte. Dock har datorns och Internets genomsyrande position ändrat mycket, särskilt vad som finns att läsa och hur snabbt ordet ilar över världen.

Man kan med fog ifrågasätta mycket av vad som nu skrivs och finns tillgängligt
– en hel del skulle förr i tiden inte ha släppts förbi redaktörens rödpenna och borde kanske
aldrig ha hittat vägen till bibliotekens hyllor.

Men vare sig orden är lysande kreationer eller
hafsiga tankebubblor, vare sig de står att läsa på vändbara papperssidor eller på flimrande
skärmar, är de fortfarande skrivna och har makt.
Bok & Bibliotek är, en hyllning till detta faktum, av ordets fortsatta betydelse och orubbade
styrka.

SFÖ:s deltagande är en acceptans av den symbiotiska relation vårt yrke har till just det
tryckta ordet, samt av det ansvar vi har för dess korrekta överförande till andra kulturer. En del
av detta ansvar innebär att arbeta för att det svenska språket skall leva vidare. Och här finns det
mycket att göra för alla som deltar i mässan.

Översättningsbyrå i Sverige

oversättnngsbyråCubot är en samlingsplats för er som söker en lokal kompetent översättningsbyrå i Sverige eller skrivbyrå i ert närområde.

Hos oss hittar ni snabbt och smidigt skrivbyråer som kan hjälpa er med diverse olika skrivtjänster som bl.a. översättning, SEO-texter eller informations texter. Oavsett varför ni söker en översättare eller copywriter ser vi till att ni kommer i kontakt med den översättare och skrivbyrå som lämpar sig bäst för Er.

Välj vart i Sverige ni behöver hjälp, vad ni behöver hjälp med samt en kortfattad beskrivning av ert behov så kommer intresserade översättare i Sverige / copywriters i Sverige och just ert lokalområde att kontakta er (maximalt kan 5 aktörer) med kostnadsförslag. Jämför sedan de olika skrivbyråerna i pris, erfarenhet m.m. och välj just den skribent ni känner bäst för. Det kostar ingenting och ni förbinder er inte till något.

Hitta en lokal copywriter i Sverige och få gratis kostnadsförslag.

copywritingBehovet av en skivbyrås eller reklambyrås tjänster är ofta inte kontinuerligt hos företag utan istället är det tillfälliga jobb. Dessa typer av uppdrag brukar även vara brådskande och behöver åtgärdas relativt snabbt. Att rekrytera en egen copywriter i Sverige är alltså inte det bästa alternativet, istället är det mycket vanligt att företag väljer att ta in en extern copywriter som konsult för uppdraget.Vi hjälper er att snabbt få kontakt med lokala copywriters i Sverige som har lång erfarenhet och hög kompetens inom att skriva texter så som informationstexter, faktatexter, SEO-texter m.m.
Fyll i vårt offertformulär och beskriv kortfattat ert uppdrag så låter vi lokala copywriters i Sverige kontakta er (max 5 aktörer) med kostnadsförslag på ert uppdrag. Ni kan sedan i lugn och ro välja ut den copywriter som ni anser har bäst referenser / egenskaper och som lämpar sig bäst för er. Ni förbinder er inte till något och det kostar ingenting.